Зміст: [Показати]Глава 10.4 ЗАРАЖЕННЯ ВІРУСАМИ ГРИПУ ПТАХІВ

Стаття 10.4.1. Загальні положення

 1. Для цілей Наземного кодексу, Грип птахів визначають, як зараження домашніх птахів, що викликається усіма вірусами Грипу типу А підтипів Н5 чи Н7 чи іншими вірусами Грипу типу А з внутрішньовенним індексом патогенності (IVPI) понад 1,2 або ж такими, що викликають підвищену смертність (близько 75%), як описано нижче. Ці віруси умовно поділяють на віруси Грипу птахів з високою патогенністю та віруси Грипу птахів з низькою патогенністю:

  1. віруси Грипу птахів з високою патогенність мають IVPI, що перевищує 1,2 у шести тижневих курчат, або ж, спричинюють підвищену (до 75%) смертність у 4-8 тижневих курчат, інфікованих внутрішньовенно. Віруси H5 та H7, у яких IVPI не перевищує 1,2 або ж такі, що викликають підвищену смертність (близько 75%) у дослідженні на летальність інфіковані внутрішньовенно, мають піддаватись секвенуванню на наявність базової кількості амінокислот у місці розщеплення молекули гемаглютиніну (HA0); якщо склад амінокислоти подібний до складу, який спостерігався при інших вірусах Грипу птахів з високою патогенністю, то досліджуваний ізолят слід вважати вірусом Грипу птахів з високою патогенністю;

  2. віруси Грипу птахів з низькою патогенністю - це всі віруси Грипу птахів типу А підтипів H5 та H7, що не належать до числа вірусів Грипу птахів з високою патогенністю.

 2. Випадки зараження вірусом Грипу птахів підтверджуються шляхом виділення та ідентифікації вірусу Грипу птахів чи шляхом виявлення специфічної для нього вірусної рибонуклеїнової кислоти у домашніх птахів або в продукції, отриманої від домашніх птахів.

 3. Під домашніми птахами розуміють «сільськогосподарських птахів, включаючи домашніх птахів у домогосподарствах, що утримуються для отримання м’яса, товарних яєць та інших продуктів харчового призначення, птахів для поповнення мисливських угідь та племінних птахів цих категорій, а також бійцівських півнів, незалежно від мети вирощування».
  Птахи, яких утримують в неволі з будь-якої іншої причини, крім причин, зазначених у попередньому пункті, включаючи тих птахів, що утримуються для участі у перегонах, виставках, змаганнях чи, як піддослідних, а також для розведення чи продажу цих категорій птахів, а також ті, яких утримують в якості компаньйонів - не вважають домашніми птахами.

 4. Для цілей Наземного кодексу інкубаційний період Грипу птахів визначено у 21 добу.

 5. У цій Главі розглядається, як клінічний прояв Грипу птахів, так і наявність інфекції за відсутності клінічних ознак хвороби.

 6. Виявлення специфічних антитіл проти вірусу Грипу птахів до підтипів H5 чи H7, у птахів, які не піддавались вакцинації, підлягає негайному дослідженню. У разі виявлення окремих серопозитивних результатів зараження вірусами Грипу птахів може бути виключено лише за результатами ретельного епізоотологічного та лабораторного дослідження, за умови, відсутності додаткових доказів наявності зараження.

 7. Для цілей Наземного кодексу під «господарством, вільним від Грипу птахів» слід розуміти господарство в якому домашні птахи не проявляють жодних ознак зараження вірусами Грипу птахів за результатами нагляду запровадженого згідно вимог Статей 10.4.27. - 10.4.33.

 8. Випадки зараження інших видів птахів вірусами Грипу птахів типу А з високою патогенністю, крім домашніх птахів, включаючи диких птахів, мають повідомлятись відповідно до Cтатті 1.1.3. Однак, Країна-учасниця МЕБ не має обмежувати торгівлю домашніми птахами і товарами з птахів у відповідь на офіційне повідомлення чи іншу інформацію про наявність будь-якого вірусу Грипу птахів типу А у птахів інших видів, крім домашніх птахів, включаючи диких птахів.

 9. Стандарти діагностичних досліджень, включаючи дослідження на патогенність і вимоги щодо вакцин, визначені в Посібнику наземних тварин.

Стаття 10.4.2. Визначення статусу країни, зони чи компартменту по Грипу птахів

Статус країни, зони чи компартменту по Грипу птахів може бути визначений на основі наступних критеріїв:

 1. Грип птахів підлягає обов’язковому офіційному повідомленню на всій території країни, діє постійна програма інформування про Грип птахів, і усі офіційні повідомлення про випадки підозри на Грип птахів проводяться дослідженням на місцях та, за можливості - лабораторно;

 2. функціонує належна система нагляду, з метою виявлення зараження домашніх птахів за відсутності клінічних ознак хвороби у птахів та з метою визначення ризику, для інших птахів, крім домашніх птахів; цього можна досягти шляхом реалізації програми нагляду за Грипом птахів, запровадженої згідно вимог Статей 10.4.27. - 10.4.33.;

 3. враховуються всі епізоотичні фактори, здатні призвести до появи Грипу птахів, а також їх динаміка в історичному аспекті.

Стаття 10.4.3. Країна, зона чи компартмент, вільні від Грипу птахів

Країна, зона чи компартмент можуть вважатись вільними від Грипу птахів, коли система нагляду, запроваджена згідно вимог Статей 10.4.27. - 10.4.33., здатна довести відсутність зараження птахів вірусами Грипу птахів в країні, зоні або компартменті впродовж останніх 12 місяців.

Якщо зараження птахів відбулося у раніше благополучній країні, зоні або компартменті, статус Грипу птахів може бути відновлений:

 1. у разі зараження птахів вірусами Грипу птахів з високою патогенністю - через три місяці після вимушеного забою домашніх птахів (включаючи дезінфекцію всіх постраждалих господарств), при умові, що впродовж цього тримісячного періоду проводився нагляд запроваджений згідно вимог Статей 10.4.27. - 10.4.33.

 2. у разі зараження птахів вірусами Грипу птахів з низькою патогенністю - через три місяці після забою домашніх птахів харчового призначення, за умови дотримання положень Статті 10.4.19. чи її вимушеного забою з наступною дезінфекцією всіх постраждалих господарств, за умови нагляду згідно вимог Статей 10.4.27. - 10.4.33. впродовж цього тримісячного періоду.

Стаття 10.4.4. Країна, зона чи компартмент, вільні від Грипу птахів з високою патогенністю серед домашніх птахів

Країна, зона або компартмент можуть вважатися вільними від зараження птахів вірусами Грипу птахів з високою патогенністю, коли:

 1. було доведено, що зараження вірусами Грипу птахів з високою патогенністю не реєструвалось у домашніх птахів впродовж останніх 12 місяців, при тому, що статус країни, зони або компартменту щодо вірусів Грипу птахів з низькою патогенністю може бути невідомим; або

 2. коли за результатами нагляду запровадженого згідно вимог Статей 10.4.27. - 10.4.33., доведено, що країна, зона чи компартмент не відповідають критеріям, встановленим для визнання їх вільними від зараження птахів вірусами Грипу птахів, але при цьому, жоден виявлений вірус не був зареєстрований, як вірус Грипу птахів з високою патогенністю.

У деяких випадках може знадобитися проведення нагляду в окремих частинах країни, зонах чи компартментах, беручи до уваги історичні або географічні фактори, структуру птахівництва, характеристики популяцій птахів і їх близькість до недавніх спалахів.
У разі зараження домашніх птахів в раніше благополучній країні, зоні чи компартменті статус благополуччя може бути відновлений через три місяці після міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

 1. домашні птахи в день відвантаження не мали клінічних ознак Грипу птахів;

 2. домашні птахи утримувались в країні, зоні чи компартменті, вільному від Грипу птахів, від вилуплення або, як мінімум впродовж останніх 21 дня;

 3. домашні птахи перевозились в нових або належним чином продезінфікованих контейнерах.

Якщо домашні птахи були щеплені проти Грипу птахів, то відомості про тип вакцини і дату щеплення мають долучатись до міжнародного ветеринарного сертифіката.

Стаття 10.4.6. Рекомендації щодо імпорту живих птахів, крім домашніх птахів

Незалежно від статусу країни походження по Грипу птахів Ветеринарний орган зобов’язаний вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

 1. птахи в день відвантаження не мали клінічних ознак зараження вірусом Грипу птахів;

 2. птахи утримувались ізольовано в умовах, встановлених Ветеринарною службою, з моменту вилуплення або мінімум 21 день перед відправкою, і під час ізоляції не проявляли клінічних ознак зараження вірусом Грипу птахів, серед домашніх птахів;

 3. за 14 днів до відправки птахи піддавались діагностичному обстеженню за статистично репрезентативною вибіркою, проведеною згідно вимог Статі відповідно до положень Статті 10.4.29., з метою
  доказу її благополуччя щодо зараження вірусом Грипу птахів, серед домашніх птахів;

 4. птахи перевозились в нових або належним чином продезінфікованих контейнерах.

Якщо птахи були щеплені проти Грипу птахів, то до сертифіката слід додати опис використаної вакцини та дату щеплення.

Стаття 10.4.7. Рекомендації щодо імпорту з країни, зони чи компартменту, вільних від Грипу птахів

У відношенні живих добових пташенят домашніх птахів

Ветеринарний орган зобов’язаний вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

 1. домашні птахи утримувались в країні, зоні чи компартменті, вільному від Грипу птахів, від вилуплення;

 2. домашні птахи були отримані від батьківського стада, що утримувалось в країні, зоні чи компартменті, вільному від Грипу птахів, як мінімум впродовж останніх 21 дня перед відбором і в день відбору яєць;

 3. домашні птахи перевозились в нових або належним чином продезінфікованих контейнерах.

Якщо домашні птахи чи батьківські стада були щеплені проти Грипу птахів, то відомості про тип вакцини і дату щеплення мають долучатись до сертифікату.

Стаття 10.4.8. Рекомендації щодо імпорту з країни, зони або компартменту, вільних від зараження птахів вірусами Грипу птахів з високою патогенністю

У відношенні живих добових пташенят домашніх птахів

Ветеринарний орган зобов’язаний вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

 1. домашні птахи утримувались в країні, зоні чи компартменті, вільному від Грипу птахів з високою патогенністю;

 2. домашні птахи були отримані від батьківського стада, що утримувалось в господарстві, вільному від Грипу птахів, як мінімум впродовж останніх 21 дня перед відбором і в день відбору яєць;

 3. домашні птахи перевозились в нових або належним чином продезінфікованих контейнерах.

Якщо домашні птахи чи батьківські стада були щеплені проти Грипу птахів, то відомості про тип вакцини і дату щеплення мають долучатись до сертифікату.

Стаття 10.4.9. Рекомендації щодо імпорту живих добових пташенят, крім пташенят домашніх птахів

Незалежно від статусу країни походження по Грипу птахів Ветеринарний орган зобов’язаний вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

 1. домашні птахи в день відвантаження не мали клінічних ознак зараження вірусом Грипу птахів;

 2. птахи вилупились і утримувались ізольовано в умовах, встановлених Ветеринарною службою;

 3. батьківські стада птахів піддавали діагностичному дослідженню під час відбору яєць, для підтвердження їх благополуччя щодо зараження вірусом, який би вважався Грипом птахів у домашніх птахів;

 4. птахи перевозились в нових або належним чином продезінфікованих контейнерах.

Якщо птахів чи батьківські стада були щеплені проти Грипу птахів, то відомості про тип вакцини і дату щеплення мають долучатись до сертифікату.

Стаття 10.4.10. Рекомендації щодо імпорту з країни, зони чи компартменту, вільного від Грипу птахів

У відношенні інкубаційних яєць домашніх птахів

Ветеринарний орган зобов’язаний вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

 1. яйця надійшли з країни, зони чи компартменту, вільних від Грипу птахів;

 2. яйця були отримані від батьківських стад, що утримувались в країні, зоні чи компартменті, вільних від Грипу птахів, щонайменше 21 день до і на момент відбору яєць;

 3. яйця перевозились в нових або належним чином знезараженій тарі.

Якщо батьківські стада були щеплені проти Грипу птахів, то відомості про тип вакцини і дату щеплення мають долучатись до сертифікату.

Стаття 10.4.11. Рекомендації щодо імпорту з країни, зони чи компартменту, вільних від зараження птахів вірусами Грипу птахів з високою патогенністю у домашніх птахів

У відношенні інкубаційних яєць домашніх птахів

Ветеринарні органи зобов’язані вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

 1. яйця надійшли з країни, зони чи компартменту, вільного від зараження птахів вірусами Грипу птахів з високою патогенністю у домашніх птахів;

 2. яйця були отримані від батьківського стада, що утримувалось в господарстві, вільному від Грипу птахів, як мінімум впродовж останніх 21 дня перед відбором і в день відбору яєць;

 3. поверхня яєць була належним чином дезінфікована (згідно вимог Статті 6.5.);

 4. яйця перевозились в нових або належним чином знезараженій тарі.

Якщо батьківські стада були щеплені проти Грипу птахів, то відомості про тип вакцини і дату щеплення мають долучатись до сертифікату.

Стаття 10.4.12. Рекомендації щодо імпорту інкубаційних яєць, крім яєць від домашніх птахів

Незалежно від статусу країни походження по Грипу птахів Ветеринарний орган зобов’язаний вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

 1. батьківські стада птахів за 7 днів до відбору і в день відбору яєць, піддавались діагностичному дослідженню, для підтвердження їх благополуччя щодо зараження вірусом, який би вважався Грипом птахів у домашніх птахів;

 2. поверхня яєць була належним чином дезінфікована (згідно вимог Статті 6.5.);

 3. яйця перевозились в нових або належним чином знезараженій тарі.

Якщо батьківські стада були щеплені проти Грипу птахів, то відомості про тип вакцини і дату щеплення мають долучатись до сертифікату.

Стаття 10.4.13. Рекомендації щодо імпорту з країни, зони чи компартменту, вільного від Грипу птахів

У відношенні товарних яєць

Ветеринарні органи зобов’язані вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

 1. яйця були виготовлені та упаковані в країні, зоні або компартменті, вільних від Грипу птахів;

 2. яйця перевозились в нових або належним чином знезараженій тарі.

Стаття 10.4.14. Рекомендації щодо імпорту з країни, зони чи компартменту, вільного від зараження птахів вірусами Грипу птахів з високою патогенністю

У відношенні товарних яєць

Ветеринарні органи зобов’язані вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

 1. яйця були виготовлені та упаковані в країні, зоні або компартменті, вільних від зараження вірусом, який би вважався Грипом птахів з високою патогенністю у домашніх птахів;

 2. поверхня яєць була належним чином дезінфікована (згідно вимог Статті 6.5.);

 3. яйця перевозились в нових або належним чином знезараженій тарі.

Стаття 10.4.15. Рекомендації щодо імпорту яєчних продуктів від домашніх птахів

Незалежно від статусу країни походження по Грипу птахів Ветеринарний орган зобов’язаний вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

 1. товар отриманий з яєць, згідно вимог Статті 10.4.13. чи 10.4.14.; або

 2. товар було оброблено, щоб забезпечити знищення вірусу Грипу птахів згідно вимог Статті 10.4.25.;
  ТА

 3. були вжиті належні запобіжні заходи, щодо недопущення контакту товару з потенційним джерелом вірусу Грипу птахів.

Стаття 10.4.16. Рекомендації щодо імпорту з країни, зони чи компартменту, вільних від Грипу птахів

У відношенні сперми домашніх птахів

Ветеринарні органи зобов’язані вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що домашні птахи-донори:

 1. не проявляли клінічних ознак Грипу птахів в день відбору сперми;

 2. утримувались в країні, зоні чи компартменті, вільних від Грипу птахів, принаймні 21 день перед і в день відбору сперми.

Стаття 10.4.17. Рекомендації щодо імпорту з країни, зони чи компартменту, вільних від зараження птахів вірусами Грипу птахів з високою патогенністю

У відношенні сперми домашніх птахів

Ветеринарні органи зобов’язані вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що домашні птахи-донори:

 1. не проявляли клінічних ознак зараження вірусами Грипу птахів з високою патогенністю у домашніх птахів в день відбору сперми;

 2. утримувались у країні, зоні чи компартменті, вільних від зараження вірусами Грипу птахів з високою патогенністю у домашніх птахів, принаймні 21 день перед і в день відбору сперми.

Стаття 10.4.18. Рекомендації щодо імпорту сперми птахів, крім сперми домашніх птахів

Незалежно від статусу країни походження по Грипу птахів Ветеринарний орган зобов’язаний вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що птахи-донори:

 1. утримувались ізольовано в умовах, встановлених Ветеринарною службою, з моменту вилуплення або мінімум 21 день перед відбором сперми;

 2. в період ізоляції не проявляли клінічних ознак зараження вірусом Грипу птахів, серед домашніх птахів;

 3. за 14 днів перед відбором сперми птахи піддавались діагностичному дослідженню, за результатами якого визнані вільними від зараження вірусами Грипу птахів у домашніх птахів.

Стаття 10.4.19. Рекомендації щодо імпорту з країни, зони чи компартменту, вільних від Грипу птахів, або вільних від зараження вірусами Грипу птахів з високою патогенністю

У відношенні сирого м’яса домашніх птахів

Ветеринарні органи зобов’язані вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що вся партія сирого м'яса походить від домашніх птахів:

 1. які утримувались в країні, зоні чи компартменті, вільних від зараження птахів вірусами Грипу птахів з високою патогенністю, з часу їх вилуплення чи принаймні впродовж останніх 21 днів;

 2. які були забиті на сертифікованій бійні в країні, зоні чи компартменті, вільних від зараження птахів вірусами Грипу птахів з високою патогенністю у домашніх птахів, та піддавались перед- та післязабійному огляду згідно вимог Статті 6.3., за результатами якого не було виявлено будь-яких клінічних ознак, характерних для Грипу птахів.

Стаття 10.4.20. Рекомендації щодо імпорту м'ясних продуктів від домашніх птахів

Незалежно від статусу країни походження по Грипу птахів Ветеринарний орган зобов’язаний вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

 1. товар отримано з сирого м'яса, яке відповідає вимогам Статті 10.4.19.; або
 2. товар піддавався обробленню, що забезпечує знищення вірусів Грипу птахів згідно вимог Статті 10.4.26.;
  ТА
 3. були вжиті належні запобіжні заходи, щодо недопущення контакту товару з потенційним джерелом вірусу Грипу птахів.

Стаття 10.4.21. Рекомендації щодо імпорту продуктів від домашніх птахів, крім борошна з пір'я та борошна з птахів, призначених для використання у складі кормів для тварин або для використання в сільському господарстві чи промисловості

Незалежно від статусу країни походження по Грипу птахів Ветеринарний орган зобов’язаний вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

 1. товар виготовлено в країні, зоні чи компартменті, вільних від Грипу птахів із домашніх птахів, що утримувались в країні, зоні чи компартменті вільних від Грипу птахів, з часу їх вилуплення чи принаймні впродовж останніх 21 днів перед забоєм; або

 2. товар піддавався обробленню, що забезпечує знищення вірусів Грипу птахів:

  1. гарячою парою при температурі 56°C впродовж 30 хвилин; або

  2. будь-яким рівноцінним способом, дієвість якого по знищенню вірусів Грипу птахів доведено;
   ТА

 3. були вжиті належні запобіжні заходи, щодо недопущення контакту товару з потенційним джерелом вірусу Грипу птахів.

Стаття 10.4.22. Рекомендації щодо імпорту пір’я та пуху домашніх птахів

Незалежно від статусу країни походження по Грипу птахів Ветеринарний орган зобов’язаний вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

 1. товар виготовлено із домашніх птахів, згідно вимог Статті 10.4.19., в країні, зоні чи компартменті, вільному від Грипу птахів; або

 2. товар піддавався обробленню, що забезпечує знищення вірусів Грипу птахів одним з наступних способів:

  1. промивка і висушування на пару при 100°С впродовж 30 хвилин;

  2. фумігація парами формальдегіду (10% формальдегід) впродовж 8 годин;

  3. іонізуюче опромінення дозою 20 кГр;

  4. будь-яким рівноцінним способом, дієвість якого по знищенню вірусів Грипу птахів доведено;
   ТА

 3. вжито належних запобіжних заходів, щодо недопущення контакту товару з потенційним джерелом вірусу Грипу птахів.

Стаття 10.4.23. Рекомендації щодо імпорту пір’я та пуху птахів, крім пір’я та пуху домашніх птахів

Незалежно від статусу країни походження по Грипу птахів Ветеринарний орган зобов’язаний вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

 1. товар піддавався обробленню, що забезпечує знищення вірусів Грипу птахів у домашніх птахів, одним з наступних способів:

  1. промивка і висушування на пару при 100°С впродовж 30 хвилин;

  2. фумігація парами формальдегіду (10% формальдегід) впродовж 8 годин;

  3. іонізуюче опромінення дозою 20 кГр;

  4. будь-яким рівноцінним способом, дієвість якого по знищенню вірусів Грипу птахів доведено;

 2. були вжиті належні запобіжні заходи, щодо недопущення контакту товару з потенційним джерелом вірусу Грипу птахів, визнаного характерним для домашніх птахів.

Стаття 10.4.24. Рекомендації щодо імпорту борошна з пір'я та борошна з домашніх птахів

Незалежно від статусу країни походження по Грипу птахів Ветеринарний орган зобов’язаний вимагати пред'явлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який засвідчує, що:

 1. товар виготовлено в країні, зоні чи компартменті, вільних від Грипу птахів із домашніх птахів, що утримувались в країні, зоні чи компартменті вільних від Грипу птахів, з часу їх вилуплення чи принаймні впродовж останніх 21 днів перед забоєм; або

 2. товар піддавався обробленню, одним з наступних способів:

  1. гарячою парою при мінімальній температурі 118°C впродовж 40 хвилин; або

  2. процесом безперервного гідролізу під тиском пару, як мінімум 3,79 бара, при мінімальній температурі 122ºC впродовж мінімум 15 хвилин; або

  3. будь-яким рівноцінним способом оброблення, що дозволяє досягти температури всередині продукту, що дорівнює чи вища 74°C;
   ТА

 3. вжито належних запобіжних заходів, щодо недопущення контакту товару з потенційним джерелом вірусу Грипу птахів.

Стаття 10.4.25. Процедури інактивації вірусів Грипу птахів в яйцях та яєчних продуктах

Для забезпечення інактивації вірусів Грипу птахів, які можуть бути присутніми в яйцях та яєчних продуктах, в рекомендованих технологіях слід передбачити застосування впливу температур із часом експозиції зазначених у наступній таблиці:

  Температура в середині виробу (°C) Тривалість впливу
Цільне яйце 60 188 секунд
Суміш (меланж) цільних яєць 60 188 секунд
Суміш (меланж) цільних яєць 61.1 94 секунди
Рідкий яєчний білок 55.6 870 секунд
Рідкий яєчний білок 56.7 232 секунди
Натуральний або чистий яєчний жовток 60 288 секунд
Яєчний жовток у 10% сольовому розчині 62.2 138 секунд
Ліофілізований (висушений) яєчний білок 67 20 годин
Ліофілізований (висушений) яєчний білок 54.4 50,4 години
Ліофілізований (висушений) яєчний білок 51.7 73,2 години

Дані таблиці вказують температурні межі, що дозволяють досягти рівня руйнування вірусу Грипу птахів, рівного 7 log. Тут представлені приклади кількох яєчних продуктів. За умови наукового обґрунтування допускається варіативність терміну і температури впливу, якщо це дозволяє домогтися руйнування вірусу, що допускає можливість обробки і інших типів яєчних продуктів.

Стаття 10.4.26. Процедури інактивації вірусів Грипу птахів в м’ясі птахів

Для забезпечення інактивації вірусів Грипу птахів, які можуть бути присутніми в м'ясі птахів, в рекомендованих технологіях слід передбачити застосування впливу температур із часом експозиції у відповідності із даними таблиці:

  Температура в середині виробу (°C) Тривалість впливу
М’ясо домашніх птахів 60,0 507 секунд
65,0 42 секунди
70,0 3,5 секунди
73,9 0,51 секунди

Дані таблиці вказують температурні межі, що дозволяють досягти рівня руйнування в 7 log. За умови наукового обґрунтування допускається варіативність терміну і температури впливу, якщо це дозволяє домогтися руйнування вірусу.

Стаття 10.4.27. Вступ до нагляду

В Статтях 10.4.27. - 10.4.33. визначено принципи та надано рекомендації щодо нагляду за Грипом птахів в Країні-учасниці МЕБ, яка подає заявку на визначення статусу щодо Грипу птахів. Положення зазначених статей доповнюють положення Глави 1.4. Предметом заявки може бути як вся територія країни, так і окрема зона або компартмент. Також надаються вказівки для Країн-учасниць, які бажають відновити та підтримувати статус благополуччя по Грипу птахів, втрачений після зараження.
Циркуляція вірусів Грипу типу А серед диких птахів представляє собою окрему проблему. В принципі, жодна з Країн-учасниць не може оголосити себе благополучною щодо Грипу птахів типу А серед диких птахів. Визначення Грипу птахів, що використовується в цьому розділі має відношення до зараження лише у домашніх птахів, і Статей 10.4.27. - 10.4.33. були розроблені відповідно до цього визначення.

Грип птахів може викликати різні наслідки і мати різну епізоотологію, що залежить від регіону світу, тому, єдиного підходу не існує і вироблення універсальних рекомендацій для всіх ситуацій неможливе. Стратегії нагляду, використовувані для доказу відсутності Грипу птахів на прийнятному рівні довіри, мають бути адаптовані до місцевої ситуації. Такі змінні показники, як частота контактів між домашніми і дикими птахами, відмінності в рівнях біозахисту, системах виробництва, групування різних сприйнятливих видів (в т.ч. домашніх водоплавних птахів), змушують звертатися до специфічних стратегій нагляду з урахуванням конкретної ситуації. Країна-учасниця МЕБ зобов’язана представити науково-обґрунтовані дані з описом не лише епізоотології Грипу птахів в даному регіоні, а й особливості обліку чинників ризику. Таким чином, Країни-учасниці МЕБ досить вільні у своєму виборі при складанні належно обґрунтованої аргументації для доказу, гарантії відсутності зараження вірусами Грипу птахів на прийнятному рівні довіри.
Нагляд за Грипом птахів має бути складовою безперервної програми, що діє для доказу, що країна, зона або компартмент благополучні відносно зараження вірусами Грипу птахів.

Стаття 10.4.28. Загальні умови та методи нагляду

 1. Система нагляду, розгорнута відповідно до положень Глави 1.4. має складатися під відповідальністю Ветеринарного органу і включати в себе, серед іншого:
  1. постійно діючу та офіційно організовану систему виявлення спалахів хвороби чи заражень вірусами Грипу птахів і проведення в них досліджень;

  2. процедуру оперативного відбору зразків у підозрілих на Грип птахів випадках і їх експрес-доставку в лабораторію для діагностики Грипу птахів;

  3. систему реєстрації, обробки та аналізу даних діагностичних досліджень та нагляду.

 2. Програма нагляду за Грипом птахів має відповідати наступним вимогам:
  1. Включати в себе систему раннього сповіщення, діючу по ланцюгу виробництво-реалізація-переробка, для реєстрації підозрілих випадків. Фермери та персонал, що перебувають в повсякденному контакті з домашніми птахами, а також і ветеринарні діагности мають негайно повідомляти в Ветеринарний орган про всі підозри на Грип птахів. Вони мають отримувати пряму чи опосередковану допомогу (наприклад, від приватно практикуючих ветеринарів і параветеринарних фахівців) в рамках державних програм інформування і від Ветеринарного органу. Підозрілі на Грип птахів випадки мають оперативно досліджуватися. Підозра не завжди може бути підтверджена шляхом епізоотичного обстеження та клінічного дослідження, тому рекомендується відправляти зразки в лабораторію для дослідження затвердженими методами. Для цього фахівці, що відповідають за нагляд, зобов'язані мати резерв діагностичних наборів та інших матеріалів, розраховуючи на допомогу бригади, що спеціалізується на діагностиці та контролі Грипу птахів. У разі загрози здоров'ю людей обов'язково інформувати органи охорони здоров'я населення.

  2. Передбачати систематичні і часті клінічні огляди, серо- і вірусологічні дослідження в групах тварин підвищеного ризику - особливо, тих, що знаходяться поблизу з зараженими вірусом Грипу птахів країнами чи зонами, так і в місцях, де змішано домашні птахи і дикі птахи різного походження (наприклад, ринки живих птахів), або ж тих, що знаходяться поруч із водоплавними птахами чи іншими джерелами вірусу Грипу типу А.

Ефективна програма нагляду дозволить систематично ідентифікувати підозрілі випадки, що потребують моніторингу та дослідження для підтвердження чи спростування того, що причиною захворювання є один із вірусів Грипу птахів. Імовірність виникнення підозрілих випадків залежить від епізоотичного стану, у зв'язку з чим впевнений прогноз ситуації неможливий. В пакеті документів, що підтверджують відсутність зараження вірусами Грипу птахів, має міститися детальна інформація про усі підозрілі випадки, опис їх дослідження і заходи з реагування. Ці дані мають включати результати лабораторних досліджень та опис заходів, що були вжиті до підозрілих тварин в період дослідження (карантин, заборона на перевезення тощо).

Стаття 10.4.29. Стратегії нагляду

 1. Вступ

Цільова популяція, яку піддають нагляду для виявлення хвороби і зараження, має включати всі види сприйнятливих домашніх птахів країни, зони чи компартменту. Як пасивний, так і активний нагляд за Грипом птахів має вестися безперервно. Регулярність активного нагляду має залежати від епізоотичної ситуації в країні. Нагляд має базуватися на випадковому та імовірнісному підходах з використанням молекулярних, вірусологічних, серологічних і клінічних методів.

Стратегія на рандомізованих вибірках передбачає нагляд, достатній для доказу - на прийнятному рівні достовірності - відсутності зараження вірусами Грипу птахів. Рандомізований нагляд проводять шляхом серообстежень. Отримання серопозитивних результатів потребує проведення молекулярних чи вірусологічних досліджень.

Імовірнісний нагляд, заснований, наприклад, на підвищеному ризику зараження у певних пунктах чи серед певних видів птахів, також визнається ефективною стратегією. Поєднання вірусо- і серологічних методів придатне для визначення статусу популяцій з високим ризиком щодо Грипу птахів.

Країна-учасниця МЕБ зобов'язана довести, що обрана стратегія нагляду дозволяє виявляти зараження вірусами Грипу птахів згідно положень Глави 1.4., з урахуванням наявної епізоотичної ситуації (в т.ч. по випадках Грипу типу А з високою патогенністю у птахів будь-яких видів). Клінічний нагляд може бути спрямований на ті види, які більше за інших здатні показати явні клінічні ознаки (курчата, наприклад), в той час, як вірусо- і серологічним дослідженням доцільно піддавати види, що не завжди проявляють клінічні ознаки (качки, наприклад).

Якщо Країна-учасниця МЕБ бажає домогтися визнання відсутності зараження вірусами Грипу птахів в окремій зоні чи компартменті, протокол нагляду і процедура вибірки зразків мають бути спрямовані на популяцію, що знаходиться в межах даної зони чи компартменту.

При рандомізованому нагляді протокол вибірки зразків має включати зарання визначену превалентність зараження, відповідну епізоотичній ситуації. Розмір вибірки зразків для дослідження має бути достатній для виявлення зараження, що виникає з визначеної мінімальної частотою. Розмір вибірки і розрахункова превалентність хвороби визначають ступінь довіри до результатів обстеження. Країна-учасниця МЕБ зобов'язана обґрунтувати свій вибір розрахункової превалентності, включеної до протоколу, і рівень достовірності - завданням нагляду і епізоотичною ситуацією згідно положень Глави 1.4. Вибір розрахункової превалентності має бути строго прив'язаний до епізоотичної ситуації (актуальністю чи історично).

Яким би не був обраний протокол досліджень, чутливість і специфічність використовуваних діагностичних методів є ключовими факторами протоколу, визначення розміру вибірки та інтерпретації результатів. В ідеальних умовах чутливість і специфічність досліджень валідується в залежності, по-перше, від історії вакцинації і зараження, а, по-друге, від видів птахів, що представляють цільову популяцію.

Незалежно від того, яка система досліджень використовується, протокол нагляду має передбачати наявність хибно позитивних реакцій, потенційна частота яких, щодо відомих характеристик системи дослідження, може бути розрахована заздалегідь. Має діяти ефективна процедура моніторингу позитивних результатів для визначення (на підвищеному рівні достовірності), того, чи є вони свідченням зараження чи ні. В рамках цієї процедури проводять додаткові лабораторні дослідження і продовжують польові дослідження, відбираючи патологічний матеріал в первинних одиницях вибірки і в стадах, потенційно епізоотично пов'язаних з первинною епізоотичною одиницею. Принципи нагляду за хворобами та зараженням технічно сформульовані досить чітко. Програми нагляду, що мають на меті довести відсутність зараження вірусами Грипу птахів чи їх циркуляцію, потребують ретельної розробки, аби уникнути не досить достовірних результатів і високо затратних чи складних в плані логістики процедур. Тому, розробка концепції програми нагляду і потребує залучення компетентних і досвідчених в даній сфері фахівців.

2. Клінічний нагляд

Метою клінічного нагляду є виявлення клінічних ознак Грипу птахів на рівні стада. Хоча, в першу чергу, повсюдно визнається діагностична цінність масового серологічного скринінгу, не слід недооцінювати інтерес, який представляє собою нагляд, що будується на клінічних оглядах. Відстеження виробничих показників: підвищення смертності, зниження споживання кормів для тварин чи води, виявлення респіраторних ознак, зниження несучості - це основні фактори раннього виявлення зараження вірусами Грипу птахів. Зниження споживання кормів і несучості іноді є єдиними індикаторами зараження, зумовленого вірусами Грипу птахів з низькою патогенністю.

Клінічний нагляд та лабораторні дослідження мають доповнювати один одного і проводитися послідовно для прояснення ситуації з тваринами, підозрілими на Грип птахів, які були виявлені одним або іншим підходом. Біологічні дослідження можуть підтвердити клінічну підозру, а клінічний нагляд - допомогти в підтвердженні позитивної серології. На одиницю вибірки, в якій були виявлені підозри на випадок, мають накладатися обмеження аж до надходження доказів відсутності зараження.

Ідентифікація підозрілих стад - головний елемент визначення вірусних джерел і молекулярних, антигенних та інших біологічних характеристик вірусу. Обов'язковою є систематична відправка ізолятів вірусу Грипу птахів в регіональні референс-лабораторії для підтвердження генетичної та антигенної автентичності.

3. Вірусологічний нагляд

Метою вірусологічного нагляду є:

 1. нагляд в загрозливих популяціях;

 2. моніторинг позитивних серологічних результатів;

 3. відстежувати позитивні серологічні результати;

 4. дослідження птахів з «нормального» добового відходу для раннього виявлення зараження за наявності вакцинованих тварин або в господарствах, епізоотично пов'язаних з вогнищем.

4. Серологічний нагляд

Метою серологічного нагляду є виявлення антитіл до вірусів Грипу птахів. Позитивна реакція в дослідженні на антитіла вірусів Грипу птахів може мати чотири різних причини:

 1. природне зараження вірусами Грипу птахів;

 2. вакцинація проти Грипу птахів;

 3. материнські антитіла (зазвичай, антитіла, успадковані від імунного чи інфікованого батьківського стада, що виявляються в яєчному жовтку та можуть зберігатися у потомства до 4 тижнів);

 4. недостатня специфічність дослідження.

Для нагляду за Грипом птахів можна використовувати зразки сироваток, відібрані в ході інших спостережень, за умови дотримання принципів нагляду, описаних у чинних рекомендаціях, і вимог статистичної валідності протоколу виявлення вірусів Грипу птахів.

Причини «групування» серопозитивних стад можуть бути різні, в їх числі: чисельність популяції, що склала вибірку, вакцинна експозиція або зараження. Коли «групування» позитивних стад свідчить про зараження, то в протоколі нагляду має бути передбачено дослідження кожного із зареєстрованих випадків. Будь-яке «групування» позитивних господарств має значення з точки зору епізоотології і потребує вивчення.

Якщо вакцинація не може бути виключена, як причина серопозитивності, то слід звертатися до діагностичних методів, що дозволяють диференціювати антитіла інфекційного походження від антитіл імунної природи.

Результати серообстежень (рандомізованого або імовірнісного) дозволяють впевнено довести відсутність зараження вірусами Грипу птахів в країні, зоні чи компартменті. У зв'язку з цим особливого значення набуває ретельне документування проведених досліджень.

5. Вірусологічний і серологічний нагляд в імунних популяціях

Стратегія нагляду залежить від типу використовуваної вакцини. Захист від Грипу птахів залежить від субтипу гемаглютиніну. Є дві основні стратегії вакцинації: 1) вакциною, виготовленою з цілісних інактивованих вірусів; і 2) вакциною, в основі якої є експресія гемаглютиніну.

В імунних популяціях стратегія нагляду має ґрунтуватися на вірусологічних або серологічних методах і клінічному нагляді. Для цього можуть використовуватися індикаторні птахи. Вони не мають бути щеплені і бути носіями антитіл до вірусу Грипу птахів, але мають бути чітко і навічно промарковані. Індикаторних птахів слід використовувати лише у разі відсутності відповідного лабораторного методу. Інтерпретація серологічних результатів, отриманих в присутності імунних птахів, описана в Статті 10.4.33.

Стаття 10.4.30. Обґрунтування статусу благополуччя по Грипу птахів чи благополуччя по Грипу птахів з високою патогенністю у домашніх птахів

 1. Додаткові вимоги до нагляду в Країні-учасниці МЕБ, яка заявляє про відсутність Грипу птахів або зараження вірусами Грипу птахів з високою патогенністю у домашніх птахів в країні, зоні чи компартменті
  Крім загальних вимог, встановлених вище, Країна-учасниця МЕБ, що подає заявку про визнання статусу благополуччя по Грипу птахів або по зараженню вірусами Грипу птахів з високою патогенністю у домашніх птахів на всій своїй території, в окремій зоні чи компартменті, зобов'язана представити докази існування ефективної програми нагляду. Стратегія і протокол нагляду залежать від домінуючих епізоотичних умов. Вони мають бути розроблені і виконуватися відповідно до загальних вимог і методами, описаними в цій Главі - для доказу відсутності зараження вірусами Грипу птахів чи вірусами Грипу птахів з високою патогенністю у домашніх птахів в сприйнятливих популяціях домашніх птахів (імунних чи невакцинованих) впродовж останніх 12 місяців. Для дотримання цієї вимоги має бути лабораторія, здатна ідентифікувати зараження шляхом виявлення вірусу Грипу птахів і дослідження на антитіла. Нагляд може бути спрямований на популяцію домашніх птахів зі специфічним ризиком, пов'язаним з типом виробництва, або викликаним можливим прямим чи опосередкованим контактом з дикими птахами, або змішанням птахів різних вікових категорій в одному господарстві, або місцевими торговими традиціями (ринки живих птахів тощо), або використанням потенційно контамінованих поверхневих вод, або присутністю кількох видів птахів в одному господарстві, або незадовільними умовами біозахисту на місці.
 2. Додаткові вимоги до країни, зони чи компартменту, в яких проводиться вакцинація
  Вакцинація, що проводиться з метою профілактики занесення вірусу Грипу птахів з високою патогенністю, може бути складовою частиною програми контролю захворювання. Рівень імунітету стад, досягнення якого дозволяє запобігти передачі вірусу, залежить від їх розміру і складу (видового і ін.), а також від щільності популяції сприйнятливих домашніх птахів. Тому, обов'язкові рекомендації, у даному випадку, не можливі. Залежно від епізоотології Грипу птахів в країні, зоні чи компартменті може прийматися рішення про вакцинацію домашніх птахів лише деяких видів або тих, що входять до певних субпопуляцій.
  У всіх вакцинованих стадах проводять вірусо- і серологічні дослідження аби переконатись у відсутності вірусної активності. Використання індикаторних домашніх птахів може підвищити рівень достовірності в цьому плані. Досліди повторюють один раз у півріччя або частіше, залежно від загрози вірусної активності в країні, зоні чи компартменті.
  Також мають бути надані докази ефективності програми вакцинації.

Стаття 10.4.31. Додаткові вимоги до нагляду при відновленні статусу благополуччя по Грипу птахів чи благополуччя по Грипу птахів з високою патогенністю у домашніх птахів в країні, зоні чи компартменті, втраченого внаслідок спалаху

Крім загальних вимог, встановлених вище, Країна-учасниця МЕБ, що подає заявку про відновлення статусу благополуччя по Грипу птахів або по зараженню вірусами Грипу птахів з високою патогенністю у домашніх птахів в країні, зоні чи компартменті, зобов’язана представити докази ведення програми активного нагляду, що свідчать про відсутність зараження, враховуючи, що така програма залежить від епізоотичних характеристик попереднього спалаху. Серологічний нагляд має включати виявлення вірусу та антитіл. Використання індикаторних птахів може полегшити інтерпретацію результатів нагляду.

Країна-учасниця МЕБ, що подає заявку на відновлення статусу благополуччя по Грипу птахів чи зараження вірусами Грипу птахів з високою патогенністю у домашніх птахів в країні, зоні чи компартменті, втраченому внаслідок спалаху, зобов’язана повідомляти результати програми активного нагляду, в ході якої сприйнятливу популяцію домашніх птахів піддавали регулярному клінічному обстеженню. Програма активного нагляду має бути спланована і проводитися відповідно до загальних положень і методів, описаних в чинних рекомендаціях. Нагляд має проводитися в статистично репрезентативній рандомізованій вибірці ризикової популяції, щоб гарантувати прийнятний рівень достовірності до його результатів.

Стаття 10.4.32. Додаткові вимоги до нагляду для підтвердження статусу господарства, вільного від Грипу птахів

Оголошення господарства благополучним щодо Грипу птахів потребує доведення відсутності зараження вірусами Грипу птахів. Птахи, що утримуються в таких господарствах, мають піддаватись дослідженням на предмет виявлення чи виділення вірусу, заснованим на принципі рандомізованих зразків, з використанням серологічних методів, з дотриманням чинних вимог цих рекомендацій. Аналізи мають проводитися з регулярністю, яка залежить від ризику зараження, однак, як мінімум кожен 21 день.

Стаття 10.4.33. Використання та інтерпретація серологічних досліджень та досліджень на виявлення вірусів

Інфіковані вірусом Грипу птахів домашні птахи формують антитіла до гемаглютиніну (ГА), нейрамінідази (НА), неструктурних протеїнів (НСП), нуклепротеїнів/матричних протеїнів (НП/М) та протеїнів полімеразного комплексу. Виявлення антитіл до протеїнів полімеразного комплексу у цій Главі не розглядається. При дослідженні на предмет антитіл анти-НП/М використовується ІФА (прямий чи блокуючий) і метод імунодифузії в агарі. До числа досліджень на предмет антитіл анти-НА належать: гальмування нейрамінідази (ТН), непряма імунофлуоресценція і ІФА (прямий чи блокуючий). У тому, що стосується ГА, антитіла виявляють реакцією гальмування гемаглютинації (ГГА) і серонейтралізацією (СН). Реакції гальмування гемаглютинації валідні виключно для птахів, будучи не придатними для ссавців. Реакції серонейтралізаціі можуть застосовуватися для виявлення антитіл анти-гемаглютинін, специфічних для окремих субтипів. Цей метод широко використовується у ссавців і птахів певних видів. Реакції імунодифузії в агарі придатні для виявлення антитіл анти-НП/М у курчат та індичат, але не у птахів інших видів. Для виявлення антитіл анти-НП/М у інших видів птахів були розроблені реакції блокуючого ІФА.

Реакції ТГА і ТН можуть використовуватися для визначення субтипу вірусів Грипу типу А серед 16 субтипів гемаглютиніну і 9 субтипів нейрамінідази. Ці відомості мають значення в епізоотичних дослідженнях та класифікації зазначених вірусів.

Домашніх птахів щеплюють різними вакцинами проти Грипу птахів, в т.ч. виготовленими на цільних інактивованих вірусах, і тими, що базуються на експресії гемаглютиніну. Антитіла до гемаглютиніну дають специфічний захист до окремих субтипів. Для диференціації імунних від інфікованих птахів можуть використовуватися різні стратегії, в т.ч. серологічний нагляд індикаторних невакцинованих птахів та спеціальне серологічне дослідження вакцинованих домашніх птахів.

Зараження, викликане вірусом Грипу типу А у невакцинованих птахів (в т.ч. індикаторних), виявляють або за наявністю антитіл анти-НП/М, або за антитілами, характерними для різних субтипів ГА чи НУ, або за наявністю антитіл анти-НСП. Домашні птахи, щеплені цільними інактивованими вакцинами, що містять вірус Грипу того ж субтипу Г, але іншу нейрамінідазу, можуть бути поставлені ​​під нагляд на експозицію для польового вірусу, при якому використовується серологічне дослідження на предмет виявлення антитіл анти-НА, характерних для польового вірусу. Як приклад: у випадку загрози епізоотії через занесення вірусу Н7N1 використання вакцини, що містить вірус Н7N3, може надати змогу диференціювати імунних від інфікованих тварин (ДІВІ) шляхом виявлення антитіл, характерних для субтипу НА протеїну N1 польового вірусу. В разі використання методу (ДІВІ) птахи, щеплені інактивованими вакцинами, здатні сформувати низькі титри антитіл анти-НСП, однак, в заражених птахів цей титр виявиться значно вищим. Хоча результати експериментальних досліджень в рамках такої системи обнадійливі, її практичне застосування поки що не затверджено. Птахи, щеплені вакцинами, що базуються на експресії гемаглютиніну, мають антитіла лише до характерного гемаглютиніну, але не до інших протеїнів вірусу Грипу птахів. Наявність антитіл анти-НП/М, чи анти-НСП, або антитіл до специфічного НА польового вірусу свідчить про зараження.

Стада серопозитивних птахів мають обстежуватися. Епізоотичні дані і результати додаткових лабораторних досліджень мають підтвердити статус кожного із позитивних стад по зараженню Грипом птахів.

Підтверджуюче дослідження має бути характерним, перевершуючи специфічність скринінг-досліджень, і як мінімум рівним за чутливістю.

Варто також, надавати інформацію про характеристики та валідності використовуваних досліджень.

 1. Дії у разі позитивних результатів, коли проводиться вакцинація
  У випадку з імунними популяціями слід враховувати, що позитивні результати можуть не бути доказом вірусної активності. Для цього слід дотримуватися нижче описаної процедури досліджень шляхом реєстрації серопозитивних результатів в ході нагляду вакцинованих популяцій. По ходу аналізують дані, які могли б підкріпити чи спростувати припущення про те, що причиною серопозитивних результатів, отриманих при початковому нагляді, не є вірусна активність. Епізоотичні дані мають бути обґрунтовані, а результати включено до звіту.
  При виборі стратегії, заснованої на серології для розрізнення інфікованих від імунних тварин, має враховуватися тип використовуваної вакцини.
  1. Для вакцин, виготовлених з використанням цілісних інактивованих вірусів, можна застосовувати гомологічні чи гетерологічні субтипи нейрамінідази для розрізнення вакцинних штамів від польових. Якщо птахи досліджуваної популяції є носієм антитіл анти-НП/М і щеплені вакциною з цілісних інактивованих вірусів, то використовують наступні методики:
   1. Індикаторні птахи не мають бути носіями антитіл анти-НП/М. Наявність у них позитивних антитіл свідчить про зараження вірусом Грипу типу А, тому і потрібне проведення специфічних досліджень гальмування гемаглютинації для визначення, чи це бува не зараження вірусом Н5 або Н7.
   2. У разі щеплення вакциною з цілісних інактивованих вірусів, що містять НА, гомологічний НА польового вірусу, наявність антитіл анти-НСП може вважатися доказом зараження. Для доказу відсутності вірусу Грипу птахів здійснюють відбір зразків для дослідження шляхом виділення вірусу, виявлення геномного матеріалу або характерних вірусних протеїнів.
   3. У випадку щеплення вакциною з цілісних інактивованих вірусів, що містить НА, гетерологічний НА польового вірусу, наявність антитіл до НА або анти-НСП польового вірусу є доказом зараження. Для доказу відсутності вірусу Грипу птахів здійснюють відбір зразків для дослідження шляхом виділення вірусу, виявлення геномного матеріалу або характерних вірусних протеїнів.
  2. Вакцини, що базуються на експресії гемаглютиніну, містять протеїн або ген ГА, гомологічний ГА польового вірусу. Для виявлення зараження на Грип птахів можна використовувати індикаторних птахів (див. вище). Наявність в імунних чи індикаторних птахів антитіл анти-НП/М, анти-НСП чи антитіл до ГА польового вірусу свідчить про зараження. Для доказу відсутності вірусу Грипу птахів здійснюють відбір зразків для дослідження шляхом виділення вірусу, виявлення геномного матеріалу чи характерних вірусних протеїнів.
 2. Порядок дій у разі отримання результатів, що довели наявність зараження вірусами Грипу

В разі виявлення антитіл, що свідчать про зараження вірусом Грипу птахів у невакцинованих домашніх птахів, мають проводитися епізоотологічні та вірусологічні дослідження для з'ясування того, чи зараження викликано вірусом з високою чи низькою патогенністю.

Вірусологічні дослідження мають проводитися у всіх популяціях птахів-носіїв антитіл, а відповідно, і тих, що потрапляють до категорії ризикових. Зразки досліджують на наявність вірусу Грипу птахів шляхом виділення та ідентифікації вірусу та виявлення протеїнів чи амінокислот, характерних для Грипу типу А (рис. 2). Виділення вірусу є рекомендованим дослідженням для виявлення зараження вірусом Грипу птахів. Виділені штами вірусу Грипу типу А мають бути досліджені для визначення субтипу ГА і НА. Їх досліджують шляхом біопроби на курчатах чи секвенування ділянки протеолітичного кліважа ГА на субтипи Н5 і Н7, щоб можна було віднести їх або до вірусів з високою патогенністю, або Грипу птахів низькою патогенністю, чи до вірусу Грипу типу А. Розроблено і затверджено дослідження на виявлення амінокислот. Вони проявляють чутливість, рівну чутливості виділення вірусу, до того ж їх застосування дозволяє отримати результати уже за кілька годин. Зразки, в яких за допомогою методів виявлення амінокислот були виявлені субтипи гемаглютиніну Н5 і Н7, слід піддати дослідженню (виділення вірусу, ідентифікація вірусу, біопроба на курчатах, секвенування амінокислот) для визначення - в залежності від місця протеолітичного кліважа - чи мова йде про вірус, що викликає Грип птахів з високою чи низькою патогенністю. Внаслідок властивої для них низької чутливості системи виявлення антигенів, вони придатні скоріше для виявлення клінічних випадків зараження польовим штамом вірусу Грипу типу А шляхом проведення пошуку протеїнів НП/М. Позитивні зразків піддають виділенню вірусу, ідентифікації вірусу і визначенню індексу патогенності.

Результати лабораторних досліджень мають інтерпретуватися з урахуванням епізоотичного контексту. На додаток до серологічного нагляду та оцінки можливості вірусної активності варто вимагати надання таких відомостей:

 1. характеристика наявних виробничих систем;
 2. результати клінічного нагляду за підозрілими та їх когортами;
 3. кількісна оцінка щеплень, проведених на уражених територіях;

санітарно-історичний протокол постраждалих господарств;

 1. контроль за ідентифікацією тварин та їх переміщенням;
 2. інші параметри регіонального значення в історичній передачі вірусу Грипу птахів.

Протокол дослідження має бути стандартизований, в формі операційної процедури, що проводиться в рамках програми епізоотичного нагляду.

На малюнках нижче схематично представлено дослідження рекомендовані для стада з домашніх птахів.


Скорочення та абревіатури:
AGID ІДА Імунодифузія в агаровому гелі
DIVA ДІВІ Диференціювання імунних від інфікованих тварин
ELISA ІФА Імуноферментний аналіз
HA ГА Гемаглютинін
HI ГГА Гальмування гемаглютинації
НА Нейрамінідаза
NP/М НП/М Нуклеопротеїни і матричні протеїни
NSPs НСП Неструктурні протеїни
S Н Відсутність доказів вірусу Грипу птахів (негатив)

Рис. 1. Схематичне зображення лабораторних досліджень по виявленню доказів інфікування Грипом птахів по ходу чи за результатами серологічного нагляду


Рис. 2. Схематичне зображення лабораторних досліджень по виявленню доказів інфікування Грипом птахів за допомогою вірусологічних методів


NOTA BENE: ВПЕРШЕ СХВАЛЕНА У 1998 Р., ВОСТАННЄ ЗМІНЕНА В 2017 Р.


Словник Наземного кодексу


Аналіз ризиків (Анализ рискаru, Risk analysisen, Analyse des risquesfr, Análisis del riesgoes)
означає процес, що складається з ідентифікації небезпеки, оцінки ризику, управління ризиком та інформування про ризик.


Бійня (Бойняru, Slaughterhouse/Abattoiren, Abattoirfr, Mataderoes)
означає підприємство, з обладнанням для забою або вимушеного забою тварин, що використовуються для виробництва харчових продуктів тваринного походження, що має дозвіл ветеринарної служби або іншого компетентного органу.


Біозахист (Биобезопасностьru, Biosecurityen, Sécurité biologiquefr, Bioseguridades)
означає комплекс управлінських та фізичних заходів, спрямованих на зниження ризику занесення, фіксації та поширення хвороб тварин, інфекцій чи інвазій до, з, та в межах популяції тварин.


Вакцинація (Вакцинацияru, Vaccinationen, Vaccinationfr, Vacunaciónes)
означає введення вакцини у відповідності з інструкціями виробника чи за стандартами посібника наземних тварин, за наявності, з метою формування імунітету у тварини або групи тварин проти одного або кількох патогенів.


Ветеринар (Ветеринарru, Veterinarianen, Vétérinairefr, Veterinarioes)
означає особу, яка має належну освіту, зареєстрована або ліцензована відповідним ветеринарним органом країни для провадження ветеринарної практики чи науки у цій країні.


Ветеринар офіційний (Официальный ветеринарru, Official veterinarianen, Vétérinaire officielfr, Veterinario oficiales)
означає ветеринара, уповноваженого ветеринарним органом країни на виконання певних призначених службових завдань, пов'язаних зі здоров'ям тварин чи охороною здоров'я, інспектуванням і сертифікацією товарів згідно положень глав 5.1. і 5.2.


Випадок (Случайru, Caseen, Casfr, Casoes)
означає інфіковану/інвазовану патогеном тварину, із наявністю чи відсутністю клінічних ознак захворювання.


Господарство (Хозяйствоru, Establishmenten, Exploitationfr, Explotaciónes)
означає приміщення або місця, де утримуються тварини.


Дезінвазія (Дезинфестацияru, Disinfestationen, Désinfestationfr, Desinfestaciónes)
означає застосування процедур, спрямованих на усунення інвазії.


Дезінфекція (Дезинфекцияru, Disinfectionen, Désinfectionfr, Desinfecciónes)
означає процедуру зі знищення збудників інфекційних і паразитарних хвороб тварин, в тому числі і зоонозів, що проводиться після очищення місця утримання; їй піддають приміщення, транспортні засоби та предмети, які безпосередньо чи опосередковано могли бути контаміновані.


Забій (Убойru, Slaughteren, Abattagefr, Sacrificioes)
означає будь-який спосіб досягнення смерті тварини зі знекровленням.


Забій вимушений (Вынужденный убойru, Stamping-out policyen, Abattage sanitairefr, Sacrificio sanitarioes)
означає комплекс заходів, спрямованих на усунення спалаху хвороби, що здійснюється під керівництвом Ветеринарного органу, шляхом:

 1. забою хворих та підозрілих у захворюванні тварин в стаді, а в разі необхідності, і тварин інших стад, які опинилися під загрозою прямого чи опосередкованого зараження внаслідок контакту між інфікованими/інвазованими тваринами чи з патогеном; умертвіння контамінованих тварин має здійснюватися згідно положень Глави 7.6.;
 2. утилізації туш і, за потреби, тваринницької продукції шляхом переробки, спалювання, захоронення чи в інший спосіб, зазначений в положеннях Глави 4.12.;
 3. очищення і дезінфекції приміщень згідно процедур, визначених в Главі 4.13.

Завантаження чи розвантаження (Погрузка/выгрузкаru, Loading/unloadingen, Chargement/déchargementfr, Carga/descargaes)
означає процедури завантаження - переміщення тварин зі скотобази в транспортний засіб, судно чи контейнер та розвантаження - переміщення тварин із транспортного засобу, судна чи контейнера.


Законодавство ветеринарне (Ветеринарное законодательствоru, Veterinary legislationen, Législation vétérinairefr, Legislación veterinariaes)
означає закони, нормативно-правові акти та інші правові інструменти, що стосуються ветеринарної галузі.


Зараження (Інфекція, захворювання) (Инфекцияru, Infectionen, Infectionfr, Infecciónes)
означає проникнення і розвиток або розмноження патогена в організмі людини або тварини.


Засіб для транспортування чи судно (Транспортное средство/судноru, Vehicle/vesselen, Véhicule/navirefr, Vehículo/buquees)
означає будь-який транспортний засіб (потяг, вантажний автомобіль, літак чи корабель), що використовується для перевезення тварин.


Засіб лікарський ветеринарний (Ветеринарно-медицинский продукт (Ветеринарный медикамент)ru, Veterinary medicinal producten, Produit médical vétérinairefr, Producto médico veterinarioes)
означає будь-який продукт із затвердженими вимогами, щодо профілактичного, лікувального чи діагностичного ефекту, або для зміни певних фізіологічних функцій при введенні або застосуванні до тварини.


Заходи санітарні (Ветеринарно-санитарная мераru, Sanitary measureen, Mesure sanitairefr, Medida sanitariaes)
означає заходи, аналогічні описаним в різних розділах Кодексу здоров'я наземних тварин, призначені для захисту життя і здоров'я людей і тварин від ризиків занесення, фіксації і поширення небезпеки, на території Країни-Учасниці МЕБ.


Зона (Зонаru, Zoneen, Zonefr, Zonaes)
означає частину території країни, визначену Ветеринарним органом, на якій перебуває популяція чи субпопуляція тварин, та наділена особливим ветеринарним статусом у відношенні інфекцій чи інвазій з метою міжнародної торгівлі чи профілактики і контролю хвороб.


Зона вільна (Благополучная зонаru, Free zoneen, Zone indemnefr, Zona librees)
означає зону, в якій доведено відсутність будь-якої специфічної інфекції чи інвазії в популяції тварин відповідно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ.


Зона захисту (Защитная зонаru, Protection zoneen, Zone de protectionfr, Zona de protecciónes)
означає зону, в межах якої запроваджено особливий режим біологічної безпеки і санітарні заходи з метою попередження заносу будь-якого патогена до вільної країни або зони із сусідньої країни або зони з іншим ветеринарним статусом.


Зона інфікована (Заражённая зонаru, Infected zoneen, Zone infectéefr, Zona infectadaes)
означає зону, в якій підтверджено наявність інфекції чи інвазії, або зону, що визнана такою у відповідних розділах Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ.


Зона стримування (Изолированная зонаru, Containment zoneen, Zone de confinementfr, Zona de contenciónes)
означає інфіковану зону, визначену в межах раніше вільної країни або зони, яка включає всі підозрілі та підтверджені епізоотично-пов'язані випадки, і в якій діють заходи контролю переміщень, особливий режим біологічної безпеки і санітарні заходи з метою запобігання поширенню і ліквідації інфекції або інвазії.


Ідентифікація тварин (Идентификация животныхru, Animal identificationen, Identification des animauxfr, Identificación de los animaleses)
означає поєднання ідентифікації зі реєстрацією тварин індивідуально - за допомогою індивідуальної ідентифікації, з унікальним ідентифікатором на кожну тварину, або колективно - в епізоотичній одиниці чи групі тварин, за допомогою єдиного унікального ідентифікатора групи.


Інвазія (Инфестацияru, Infestationen, Infestationfr, Infestaciónes)
означає зовнішнє вторгнення та/або колонізацію тварин чи їх навколишнього простору членистоногими, здатними викликати клінічні ознаки хвороби чи бути потенційними переносниками патогенів.


Інгредієнт кормовий (*ru, Feed ingredienten, Ingrédient d’aliment pour animauxfr, Ingrediente de piensoes)
означає компонент, частину або складову будь-якої комбінації або суміші, що входить до складу корму для тварин, незалежно від того, чи має він харчову цінність у раціоні тварин, включаючи кормові добавки. Це також можуть бути органічні або неорганічні речовини рослинного (включаючи водні рослини) чи тваринного походження, водні, наземні, органічні або неорганічні речовини іншої природи.


Інформування про ризик (Информирование о рискеru, Risk communicationen, Communication relative au risquefr, Información sobre el riesgoes)
означає процес взаємного обміну інформацією та думками в ході процедури аналізу ризику, предметом якого є сам ризик, його фактори і висновки про ризик. Інформування здійснюють фахівці, яким доручена оцінка ризику, управління ризиком та інформування про ризик населення і галузевих операторів.


Кодекс наземний (Наземный кодексru, Terrestrial codeen, Code terrestrefr, Código terrestrees)
означає Кодекс здоров'я наземних тварин МЕБ.


Компартмент (Відділення) (Компартментru, Compartmenten, Compartimentfr, Compartimentoes)
означає субпопуляцію тварин одного чи кількох господарств, ізольовану від інших сприйнятливих тварин популяції завдяки єдиній системі управління біологічною безпекою, що має особливий ветеринарний статус у відношенні однієї чи кількох інфекцій чи інвазій, щодо яких вживаються заходи нагляду, біологічної безпеки і контролю з метою міжнародної торгівлі або профілактики і контролю хвороб в країні або зоні.


Компартмент вільний (Благополучный компартментru, Free compartmenten, Compartiment indemnefr, Compartimento librees)
означає компартмент, в якому відсутність патогена, що викликає певну хворобу у тварин, було доведено на основі вимог, визначених в Кодексі здоров'я наземних тварин МЕБ для визнання статусу компартменту вільного від даної хвороби.


Контейнер (Контейнерru, Container en, Conteneur fr, Contenedor es)
означає немоторизовану ємність чи іншу жорстку конструкцію, призначену для утримання тварин під час перевезення, для якої використовується один чи більше транспортних засобів.


Контроль ветеринарний офіційний (Официальный ветеринарный контрольru, Official veterinary controlen, Contrôle vétérinaire officielfr, Control veterinario oficiales)
означає процедуру отримання Ветеринарною службою інформації про місцезнаходження тварин, їх приналежність (власника або доглядача), що дозволяє їй застосовувати, в разі необхідності, відповідні заходи з охорони здоров'я тварин. Це не виключає інших сфер відповідальності Ветеринарної служби, в числі яких наприклад, безпека харчових продуктів.


Корм (*ru, Feeden, Aliment pour animauxfr, Piensoes)
означає будь-який простий або складний матеріал, (одно- або багаторазовий), оброблений, напівфабрикат або сировину, що використовується безпосередньо у годівлі наземних тварин, окрім бджіл.


Країна-імпортер (Импортирующая странаru, Importing countryen, Pays importateurfr, País importadores)
означає країну, що є кінцевим пунктом призначення товарів.


Країна-експортер (Экспортирующая странаru, Exporting countryen, Pays exportateurfr, País exportadores)
означає країну, з якої товари відправляються в іншу країну.


Країна-транзитер (Транзитная странаru, Transit countryen, Pays de transitfr, País de tránsitoes)
означає країну, через яку переміщають товари, призначені для країн-імпортерів, або в яких, лише на пунктах перетину кордону, відбувається тимчасова зупинка транспортних засобів.


Лабораторія (Лабораторияru, Laboratoryen, Laboratoirefr, Laboratorioes)
означає належним чином обладнану установу, укомплектовану технічно компетентним персоналом, який під контролем фахівців з ветеринарної діагностики відповідає за достовірність результатів. Лабораторії, що здійснюють діагностику з метою міжнародної торгівлі, сертифікує і контролює Ветеринарний орган.


Ліквідація (Ликвидацияru, Eradicationen, Éradicationfr, Erradicaciónes)
означає знищення і відсутність патогена в країні або зоні.


Корм (*ru, Feeden, Aliment pour animauxfr, Piensoes)
означає будь-який простий або складний матеріал, (одно- або багаторазовий), оброблений, напівфабрикат або сировину, що використовується безпосередньо у годівлі наземних тварин, окрім бджіл.


Місце завантаження (Место погрузкиru, Place of shipmenten, Lieu de chargementfr, Lugar de cargaes)
означає місце, де товари завантажуються в транспортний засіб або передаються в транспортне агентство, що транспортує їх до іншої країни.


Моніторинг (Мониторингru, Monitoringen, Suivifr, Seguimientoes)
означає періодичну оцінку показників постійних спостережень та вимірювань змін у навколишньому середовищі чи стані здоров'я тварин.


М'ясо (Мясоru, Meaten, Viandesfr, Carneses)
означає будь-яку їстівну частину туші тварини.


М'ясо сире (Сырое мясоru, Fresh meaten, Viandesfraîchesfr, Carnesfrescases)
означає м'ясо, що не піддавалося жодній обробці, здатній незворотно змінити його органолептичні та фізико-хімічні показники. Це поняття включає м'ясо - механічної обвалки, рубане (фарш), охолоджене чи заморожене.


Нагляд (Спостереження) (Надзорru, Surveillanceen, Surveillancefr, Vigilanciaes)
означає систематичний збір, структурування та порівняння даних, пов'язаних зі здоров'ям тварин та оперативне поширення інформації з метою вжиття належних заходів.


Нагляд спеціальний (Специальный надзорru, Specific surveillanceen, Surveillance cibléefr, Vigilanciaespecíficaes)
означає цільове спостереження (нагляд), спрямоване на конкретне захворювання, інфекцію, інвазію чи інтоксикацію.


Небезпека (Опасностьru, Hazarden, Dangerfr, Peligroes)
означає будь-який біологічний, хімічний чи фізичний агент, наявний у тварини чи продукті тваринного походження, а також стан тварини або продукту тваринного походження, здатний несприятливо вплинути на здоров'я.


Нотифікація (Офіційне повідомлення) (Нотификацияru, Notificationen, Notificationfr, Notificaciónes)
означає процедуру, за якою:

 1. Ветеринарний орган інформує (офіційно повідомляє) Штаб-квартиру МЕБ,
 2. Штаб-квартира МЕБ інформує Ветеринарний орган, про виникнення інфекційного чи інвазійного захворювання, згідно положень Глави 1.1.

Одиниця (Единицаru, Uniten, Unitéfr, Unidades)
означає якийсь елемент, що визначається в індивідуальному порядку і використовується для опису, наприклад, якоїсь популяції тварин чи елементів, що враховуються при відборі зразків; прикладами одиниць є окремі тварини, стада, зграї чи пасіки.


Одиниця епізоотична (Эпизоотическая единицаru, Epidemiological uniten, Unité épidémiologiquefr, Unidad epidemiológicaes)
означає групу тварин із певним епізоотичним зв'язком, які приблизно з рівною ймовірність можуть піддатись впливу патогена, оскільки поділяють спільне середовище перебуваючи в одному місці (наприклад, тварини в одному приміщенні чи на спільному пасовищі), або перебувають в одній системі управління. Поряд зі стадом чи поголів’ям епізоотичну одиницю може складати група тварин, що належать громаді одного села, або ж тварини, для догляду за якими використовується спільне обладнання чи інвентар. Епізоотичний зв'язок може також відрізнятись залежно від хвороби чи навіть штамів одного і того ж патогена.


Орган ветеринарний (Ветеринарный органru, Veterinary authorityen, Autorité vétérinairefr, Autoridad veterinariaes)
означає урядовий орган Країни-учасниці МЕБ, в тому числі ветеринарних лікарів, параветеринарних та інших фахівців, які несуть відповідальність та компетентні у питаннях по забезпеченню або контролю проведення заходів з охорони здоров'я та добробут тварин, міжнародних процедур ветеринарної сертифікації та інших стандартів і рекомендацій передбачених Кодексом здоров'я наземних тварин МЕБ на території країни.


Орган ветеринарний статутний (Лицензирующий ветеринарный органru, Veterinary statutory bodyen, Organisme statutaire vétérinairefr, Organismo veterinario estatutarioes)
означає незалежний регуляторний орган контролю ветеринарних лікарів і параветеринарних фахівців.


Орган компетентний (Компетентный органru, Competent authorityen, Autorité compétentefr, Autoridad competentees)
означає ветеринарний чи інший урядовий орган Країни-учасниці МЕБ, що несе відповідальність та компетентний у питаннях по забезпеченню або контролю проведення заходів з охорони здоров'я та добробут тварин, міжнародних процедур ветеринарної сертифікації та інших стандартів і рекомендацій передбачених Кодексом здоров'я наземних тварин МЕБ на території країни.


Оцінка ризику (Оценка рискаru, Risk assessmenten, Appréciation du risquefr, Evaluación del riesgoes)
означає оцінку ймовірності, а також біологічних та економічних наслідків проникнення, занесення, закріплення, поширення чи розповсюдження небезпеки.


Параветеринар (Параветеринарний фахівець) (Параветеринарный специалист)ru, Veterinary paraprofessionalen, Para-professionnel vétérinairefr, Paraprofesional de veterinariaes)
означає фахівця, який згідно положень Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ отримав дозвіл статутного ветеринарного органу на виконання певних визначених завдань (залежно від категорії параветеринарного фахівця), на певній території, під керівництвом і відповідальністю ветеринарного лікаря. Діяльність, якою в праві займатись різні категорії параветеринарних фахівців визначається статутним ветеринарним органом країни, залежно від кваліфікації та професійної підготовки фахівців, з урахуванням потреб країни.


Переносник (Переносчикru, Vectoren, Vecteurfr, Vectores)
означає «комаху» чи будь-якого іншого живого носія, що переносить патогена (збудника інфекції чи інвазії) від зараженої до сприйнятливої особини, кормів для тварин чи навколишнього середовища. Необов'язковим є проходження патогеном циклу розвитку в організмі переносника.


Період інкубаційний (Инкубационный периодru, Incubation perioden, Période d'incubationfr, Período de incubaciónes)
означає максимальний період, між проникненням патогена в організм тварини і проявом перших клінічних ознак захворювання.


План біологічної безпеки (План биологической безопасностиru, Biosecurity planen, Plan de sécurité biologiquefr, Plan de bioseguridades)
означає план, в якому визначено потенційно можливі шляхи занесення і поширення чи розповсюдження хвороби в зоні або компартменті, включає перелік та опис, передбачених та затверджених заходів, призначених для зменшення ризику захворювання, якщо це можливо, згідно рекомендацій Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ.


Поголів'я (Поголовьеru, Herden, Troupeaufr, Manadaes)
означає групу тварин одного виду, що вирощуються разом під контролем людини, або групу диких, стадних тварин. Стадо зазвичай визнається епізоотичною одиницею.


Популяція (Животная популяцияru, Populationen, Populationfr, Poblaciónes)
означає групу одиниць, що мають спільну характерну особливість.


Посібник наземних тварин (Наземное руководствоru, Terrestrial manualen, Manuel terrestrefr, Manual terrestrees)
означає посібник МЕБ із лабораторної діагностики і вакцинопрофілактики для наземних тварин.


Пост прикордонний (Пограничный пунктru, Border posten, Poste frontalierfr, Puesto fronterizoes)
означає будь-який обладнаний аеропорт, порт, залізнична станція чи автомобільний контрольно-пропускний пункт відкритий для міжнародної торгівлі товарами, де можна проводити ветеринарну інспекцію імпорту.


Поширеність (Інцидентність) (Распространённостьru, Incidenceen, Incidencefr, Incidenciaes)
означає кількість нових випадків чи спалахів захворювання, виявлених у популяції тварин, які перебувають під загрозою, у визначеній географічній зоні впродовж певного інтервалу часу.


Превалентність (Превалентностьru, Prevalenceen, Prévalencefr, Prevalenciaes)
означає загальну кількість випадків або спалахів захворювання в популяції тварин, що знаходяться під загрозою, в даній географічній зоні і в певний час.


Програма контролю офіційна (Официальная программа контроляru, Official control programmeen, Programme officiel de contrôlefr, Programa oficial de controles)
означає програму, яку схвалив, керує або контролює виконання Ветеринарний орган Країни-учасниці МЕБ, з метою контролю переносників, патогенів або хвороб шляхом застосування конкретних заходів по всій країні або у межах зони чи компартменту цієї Країни-учасниці МЕБ.


Прозорість (*ru, *en, Transparencefr, *es)
означає наявність процедури детального документування всіх даних, інформації, припущень, методів, результатів, обговорень і висновків, що використовуються для аналізу ризиків. Висновки мають бути об'єктивними, логічними і важливими, а документ має містити всі необхідні посилання.


Простежуваність тварин (Прослеживание животныхru, Animal traceabilityen, Traçabilité animalefr, Trazabilidad de los animaleses)
означає здатність простежити за твариною чи групою тварин на всіх стадіях життя цієї тварини або групи тварин.


Птахи домашні (*ru, Poultryen, Volaillesfr, Aves de corrales)
означає всіх домашніх птахів, включаючи домашніх дворових птахів (вільний вигул), які використовуються для виробництва товарного м'яса, яєць та/чи інших товарних продуктів, поповнення запасів дичини чи для відтворення птахів усіх цих категорій, а також бійцівських півнів, незалежно від мети їх остаточного призначення.
До домашніх не належать птахи, що утримуються в неволі з інших причин, аніж ті, що вже перераховані у попередньому абзаці (наприклад, птахи, вирощені для виставок, перегонів, змагань та інших публічних показів; а також і птахи із цих категорій, що використовуються для відтворення або торгівлі; птахи компаньйони тощо).


Пташенята добові (Суточные птенцыru, Day-old birdsen, Oiseaux d'un jourfr, Aves de un díaes)
означає птахів у віці не більше 72 годин після вилуплення.


Реєстрація (Регистрацияru, Registrationen, Enregistrementfr, Registroes)
означає процедуру збору, запису, надійного зберігання та надання, у відповідних випадках, доступу ветеринарним фахівцям Компетентного органу і використання ними будь-яких відомостей про тварин (даних про ідентифікацію, стан здоров'я, переміщення, сертифікацію) та епізоотичний статус фермерських господарств і територій.


Ризик (Рискru, Risken, Risquefr, Riesgoes)
означає ймовірність виникнення та потенційну величину наслідків несприятливого впливу здоров'ю людини чи тварин, з точки зору біологічних і економічних показників.


Ринок (Рынокru, Marketen, Marchéfr, Mercadoes)
означає місце, де зосереджують тварин призначених для обміну чи продажу.


Сертифікат ветеринарний міжнародний (Международный ветеринарный сертификатru, International veterinary certificateen, Certificat vétérinaire internationalfr, Certificado veterinario internacionales)
означає сертифікат, виданий згідно до положень глави 5.2., з описом відповідності експортного товару вимогам по здоров'ю тварин і здоров'ю людей.


Сировина кишкова (Кишечное сырьёru, Casingsen, Boyauxfr, Tripases)
означає кишки і сечові міхури, які після очищення були оброблені шляхом вискоблювання, знежирення і промивання та піддані процесу соління.


Система раннього виявлення (Система раннего предупрежденияru, Early detection systemen, Système de détection précocefr, Sistema de detección precozes)
означає систему, що дозволяє здійснювати раннє виявлення та з’ясування стану вторгнення або виникнення захворювань чи інфекцій в країні, зоні або компартменті. Система раннього виявлення має перебувати під контролем Ветеринарної служби і відповідати наступним критеріям:

 • репрезентативне охоплення конкретних популяцій тварин територіальними органами Ветеринарної служби;
 • здатність ефективної діагностики хвороб та інформування про захворювання;
 • доступ до послуг лабораторій, здатних діагностувати та диференціювати відповідні хвороби;
 • програма навчання, спрямована на підвищення обізнаності ветеринарних лікарів, параветеринарних фахівців, власників і доглядачів тварин та інших осіб, дотичних до тварин по виявленню та повідомлення про незвичайні інциденти, пов'язані зі здоров'ям тварин; юридичне зобов'язання приватних ветеринарних лікарів щодо інформування про захворювання тварин Ветеринарного органу країни;
 • функціонування державної структури управління.

Служба ветеринарна (Ветеринарная службаru, Veterinary servicesen, Services vétérinairesfr, Servicios veterinarioses)
означає державну або приватну організацію, що забезпечує реалізацію заходів щодо збереження здоров'я і добробут тварин, а також інші стандарти і рекомендації, що містяться в Кодексах МЕБ - Кодексі здоров'я наземних тварин і Кодексі здоров'я водних тварин на території країни. Ветеринарні служби перебувають під прямим керівництвом та контролем Ветеринарного органу. Приватні ветеринарні організації, ветеринарні лікарі, параветеринарні фахівці та фахівці з охорони водних тварин, зазвичай, акредитовані ветеринарним органом або уповноваженим нею на виконання делегованих їм державною ветеринарною службою завдань.


Спалах (Вогнище) (Очагru, Outbreaken, Foyerfr, Brotees)
означає наявність одного чи кількох випадків в епізоотичній одиниці.


Стадо (Стадоru, Flocken, Cheptelfr, Rebañoes)
означає групу тварин одного виду, що вирощуються разом під контролем людини, або групу диких тварин, що проявляють стадний інстинкт. Стадо зазвичай вважається епізоотичною одиницею.


Станція карантинна (Карантинная станцияru, Quarantine stationen, Station de quarantainefr, Estación de cuarentenaes)
означає місце чи установу, що перебуває під контролем Ветеринарного органу, де тварини утримуються в ізоляції, без прямого чи непрямого контакту з іншими тваринами, з метою запобігання будь-якого поширення окремих патогенів за межі цього місця чи установи, і де за тваринами спостерігають впродовж певного терміну і, за необхідності, проводять діагностику чи лікування.


Статус зоосанітарний (Ветеринарный (Ветеринарно-санитарный) статусru, Animal health statusen, Statut zoosanitairefr, Estatus zoosanitarioes)
означає стан країни, зони або компартмента у відношенні хвороби тварин, визначений відповідно до критеріїв викладених у конкретній Главі про хворобу, або Главі
1.4. із Наземного кодексу.


Субпопуляція (Субпопуляцияru, Subpopulationen, Sous-populationfr, Subpoblaciónes)
означає окрему частину популяції тварин, що ідентифікується за специфічними зоосанітарними характеристиками.


Тварина дика (Животное дикоеru, Feral (Animal)en, Animal (Féral)fr, Animal (Asilvestrado)es)
означає тварину, яка належить до одомашнених видів, що більше не живуть під наглядом або під безпосереднім контролем людини.


Тварина дика в неволі (Животное дикое в неволеru, Wild (Animal)en, Animal (Sauvagefr, Animal (Silvestre)es)
означає тварину, фенотип якої не зазнав впливу відбору людиною і життя якої не перебуває під безпосереднім наглядом чи контролем людини (в т.ч. тварини зоологічних парків і компаньйони).


Тварина для забою (Убойное животноеru, Animal for slaughteren, Animal de boucheriefr, Animal para sacrificioes)
означає тварину, призначену для скорого (впродовж короткого часу) забою, під контролем Компетентного ветеринарного органу.


Тварина для розведення або вирощування (Племенное или пользовательное животноеru, Animal for breeding or rearingen, Animal de reproduction ou d'élevagefr, Animal de reproducción o de críaes)
означає будь-яку одомашнену або виведену в неволі тварину, не призначену для скорого (впродовж короткого часу) забою.


Тварини (Животныеru, Animalen, Animalfr, Animales)
означає ссавців, рептилій, птахів чи бджіл.


Товар (Товарru, Commodityen, Marchandisefr, Mercancíaes)
означає живих тварин, продукти тваринного походження, генетичний матеріал від тварин, біологічні продукти і патологічний матеріал.


Торгівля міжнародна (Международная торговляru, International tradeen, Échanges internationauxfr, Comercio internacionales)
означає імпорт, експорт і транзит товарів.


Управління ризиками (Управление рискомru, Risk managementen, Gestion du risquefr, Gestión del riesgoes)
означає процес визначення, вибору та вжиття заходів, що можуть бути застосовані для зниження рівня ризику.


Фауна дика (Дикая фаунаru, Wildlifeen, Faune sauvagefr, Fauna silvestrees)
означає бездомних тварин, поневолених диких тварин і диких тварин.


Хвороба включена до списку (Болезнь обязательной декларацииru, Notifiable diseaseen, Maladie à déclaration obligatoirefr, Enfermedad de declaración obligatoriaes)
означає хворобу, включену до затвердженого Ветеринарним органом списку, про підозру чи виявлення якої невідкладно має бути повідомлено Ветеринарний орган, згідно законодавства країни.


Хвороба несподівана (Емерджентна) (Эмерджентная болезньru, Emerging diseaseen, Maladie émergentefr, Enfermedad emergentees)
означає новий несподіваний прояв хвороби у тварини, інфекційного чи інвазійного характеру, що призводить до значного впливу на здоров'я тварин чи людей внаслідок:

 • a. зміни відомого патогена (збудника інфекції чи інвазії), його поширення на нову географічну територію чи вид тварин, в якого він до цього був відсутній; або
 • b. раніше невідомий збудник або хвороба, діагностована вперше.

Хвороби списку МЕБ (Списочная болезньru, Listed diseaseen, Maladie listéefr, Enfermedad de la lista de la OIEes)
означає інфекційні та інвазійні хвороби, зазначені в Главі 1.3. після схвалення Всесвітньою Асамблеєю делегатів МЕБ.


Штаб-квартира (Правлениеru, Headquartersen, Siègefr, Sedees)
означає Постійний секретаріат Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, що знаходиться за адресою:

 • 12, rue de Prony, 75017 Paris, FRANCE
 • Телефон: 33-(0) 1 44 15 18 88
 • Факс: 33-(0) 1 42 67 09 87
 • Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Веб-сайт: http://www.oie.int

На верх